Zásady ochrany osobních údajů

Důvěra. Jedinečnost. Inspirace. Ve společnosti TUI vytváříme nezapomenutelné zážitky pro naše zákazníky po celém světě a plníme jejich sny. Důležitou součástí tohoto záměru je ochrana osobních údajů našich zákazníků. Chceme se ujistit, že vaše údaje jsou u nás v bezpečí, a představit způsob jejich využití, který našim zákazníkům zajistí lepší, jedinečnější a inspirativnější zážitek.

O čem je toto oznámení o ochraně osobních údajů
O čem je toto oznámení o ochraně osobních údajů
Použití osobních údajů
Marketingová komunikace
Marketingový průzkum
Sdílení osobních údajů s dodavateli a obchodními partnery
Sdílení osobních údajů s regulačními orgány
Sdílení osobních údajů v rámci Skupiny TUI
Ochrana osobních údajů
Archivace údajů
Informace o souborech cookie a podobných technologiích
Odkazy na jiné stránky
Funkce sociálních sítí
Žádosti o přístup a aktualizace osobních údajů; stížnosti
Právní základ pro zpracování osobních údajů
Změny tohoto oznámení
Klíčové výrazy

O čem je toto oznámení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů zákazníků je společnost TUI Poland Sp. z o.o., 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22a. V případě osob, které souhlasily se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely, jsou správci údajů společnosti TUI Poland Sp. z o.o. a TUI Poland Dystrybucja Sp. z o.o. se sídlem ve Warszawie na ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa (dále jen "my" nebo "nás"), subjekty tvořící Skupinu TUI.

Zavazujeme se zajistit, aby osobní údaje byly shromažďovány, používány a chráněny vhodným způsobem. Vaše soukromí je pro nás důležité, proto vám doporučujeme přečíst si toto Oznámení o ochraně osobních údajů, které popisuje:

• Typy a účely shromažďování osobních údajů.
• Kdy a jak můžeme sdílet osobní údaje v rámci Skupiny TUI a s jinými organizacemi.
• Jak získat přístup ke svým osobním údajům a jak je aktualizovat.

Snažili jsme se, aby toto Oznámení bylo co nejjednodušší, ale jestliže jsou Vám pojmy jako správce nebo zvláštní kategorie osobních údajů neznámé, přečtěte si prosím část Klíčové pojmy.

Shromážděné osobní údaje

Při registraci do některé z našich webových stránek nám poskytujete:

• Přihlašovací údaje k účtu, jako je e-mailová adresa a heslo.

Pro provedení rezervace nám poskytujete:

• Vaše osobní údaje, včetně vašeho jména, adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla a data narození.

Když procházíte naše webové stránky nebo používáte naše mobilní aplikace, můžeme shromažďovat informace o:

• Vašich cestovních preferencích.
• Aktivitách na našich webových stránkách a v mobilních aplikacích.
• Kliknutí na některou z našich reklam, včetně těch, které se zobrazují na webových stránkách jiných organizací.
• Způsobu přístupu k našemu digitálním službám, včetně operačního systému, IP adresy, internetových identifikátorů a údajů o prohlížeči.
• Vašich sociálních preferencích, zájmech a aktivitách.

Při nákupu našich produktů v našich kancelářích, call centrech nebo online můžeme shromažďovat následující informace:

• Informace o cestujících, údaje z cestovních pasů a jiné údaje z dokladů totožnosti.
• Údaje o pojištění.
• IPříslušné zdravotní údaje a jakékoli zvláštní údaje, požadavky na stravu, náboženské vyznání nebo zdravotní postižení.
• Informace o nákupech, včetně uskutečněných nákupů, času a místa nákupu, způsobu platby, kreditů nebo jiných platebních informací.
• Informace o aktivitách na našich webových stránkách a v mobilních aplikacích.
• Informace o kliknutí na některou z našich reklam, včetně těch, které se zobrazují na webových stránkách jiných organizací.
• Informace o způsobu přístupu k našemu digitálním službám, včetně operačního systému, IP adresy, internetových identifikátorů a údajů o prohlížeči.
• Vaši sociální preference, zájmy a aktivity.

Pokud nás kontaktujete nebo my kontaktujeme Vás, nebo pokud se účastníte propagačních akcí, soutěží, průzkumů a dotazníků týkajících se našich služeb, můžeme shromažďovat:

• Osobní údaje poskytnuté pro účely kontaktu prostřednictvím e-mailu, pošty a telefonu nebo sociálních médií, jako je jméno, uživatelské jméno a kontaktní údaje.
• Podrobnosti o e-mailech a jiných digitálních sděleních, které jsme vám zaslali a které jste otevřeli, včetně odkazů v nich obsažených, které jste použili.
• Vaše zpětná vazba a účast v zákaznických průzkumech a dotaznících.

Další zdroje osobních údajůh

• Můžeme používat osobní údaje z jiných zdrojů, jako jsou specializované společnosti, které poskytují informace, obchodní partneři a veřejné registry.
• Vaše pojišťovna, její zástupci a zdravotnický personál si s námi mohou vyměňovat příslušné osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů v situacích, kdy jedna strana musí jednat jménem nebo v zájmu jiných klientů nebo v mimořádných situacích.
• Pokud se přihlásíte k našim online platformám a službám pomocí přihlašovacích údajů ze sociálních sítí, např. Facebook, Google+, souhlasíte s tím, že s námi budete sdílet své uživatelské údaje. Patří mezi ně například jméno, e-mailová adresa, datum místa a narození a další informace, které nám poskytnete.
• Můžeme používat snímky z kamerových systémů, IP adresy a informace z prohlížeče získané v rámci našich kanceláří, prostor, jiných budov a výletních lodí nebo v jejich bezprostřední blízkosti.

Sdílené osobní údaje jiných osob

• Používáme osobní údaje jiných osob, které nám byly poskytnuty v rámci rezervace.
• Při sdílení osobních údajů jiných osob byste se měli ujistit, že s tím souhlasí a že jste oprávněni je sdílet. Je také důležité zajistit, aby tyto osoby v případě potřeby věděly, jak jejich osobní údaje používáme.

Použití osobních údajů

Osobní údaje používáme různými způsoby popsanými níže.

Dodání a plnění objednaných produktů a služeb

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely správy vašeho účtu nebo rezervací, poskytování přístupu k produktům a službám, které si přejete zakoupit, a poskytování podpory v souvislosti s jakýmikoli službami a případným vrácením peněz.

Správa a zlepšování našich produktů, služeb a každodenního provozu

Osobní údaje používáme ke správě a zlepšování našich produktů, webových stránek, mobilních aplikací, věrnostních programů nebo programů odměn pro zákazníky a dalších služeb.

Sledujeme, jak využíváte naše služby, abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů, odhalili a zabránili podvodům a jiným trestným činům a zneužití našich služeb. Toto nám umožňuje zajistit bezpečné používání našich služeb.

Osobní údaje můžeme použít k reakci a řízení bezpečnostních zásahů, nehod nebo jiných podobných událostí, včetně zdravotních a pojišťovacích účelů.

Osobní údaje můžeme používat k provádění průzkumu trhu a interních výzkumných a vývojových činností, jakož i k vývoji a zlepšování naší nabídky produktů, služeb, kanceláří, IT systémů, zabezpečení, know-how a metod komunikace se zákazníky.

Kamerové záznamy používáme k zajištění bezpečnosti všech zaměstnanců nebo zákazníků našich agentur, kanceláří a dalších budov, jakož i k prevenci, odhalování a stíhání trestné činnosti. Tyto snímky můžeme také použít k určení, výkonu nebo obraně našich práv.

Personalizace zákaznické zkušenosti

Chceme zajistit, aby marketingová sdělení týkající se našich produktů a služeb, stejně jako sdělení našich dodavatelů, obchodních partnerů a Skupiny TUI, včetně online reklamy, byla přizpůsobena vašim zájmům.

Proto můžeme používat osobní údaje, abychom se dozvěděli více o vašich zájmech a mohli identifikovat další produkty, služby a informace, které by vás mohly nejvíce zajímat. Toto nám umožňuje přizpůsobit naše zprávy tak, aby pro vás byly relevantnější a zajímavější.

Sledování vašeho online chování a nákupů nám pomáhá lépe porozumět vám jako zákazníkovi, což nám umožňuje poskytovat personalizované nabídky a služby.

Můžeme také měřit míru odezvy na marketingová sdělení týkající se nabízených produktů a služeb, což nám umožní nabízet produkty a služby, které lépe vyhovují vašim potřebám jako zákazníka.

Pokud si nepřejete dostávat od nás personalizované služby, můžete kdykoli změnit své preference tak, že nás kontaktujete e-mailem na adrese osobniudaje@tuiczechia.cz nebo písemnou formou. Naše údaje budeme co nejdříve aktualizovat.

Navazování interakcí se zákazníky

Chceme poskytovat lepší služby zákazníkům, takže když nás kontaktujete, například e-mailem, poštou, telefonicky nebo prostřednictvím sociálních sítí, můžeme vaše osobní údaje použít k poskytnutí vysvětlení nebo podpory.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely správy propagačních akcí a soutěží, kterých se chcete zúčastnit, včetně těch, které jsou organizovány ve spolupráci s našimi dodavateli a obchodními partnery. Například když vyhrajete cenu.

Můžeme vás vyzvat k účasti na zákaznických průzkumech, anketách a dalších průzkumech trhu, které naším jménem provádí SkupinaTUI a jiné organizace.

Abychom vás jako zákazníka lépe poznali a mohli vám poskytovat služby a marketingovou komunikaci (včetně online reklamy přizpůsobené vašim zájmům), můžeme kombinovat osobní údaje shromážděné při nákupech v kancelářích s osobními údaji z našich webových stránek, mobilních aplikací a dalších zdrojů.

Osobní údaje neprodáváme třetím stranám.

Marketingová komunikace

Občas vám můžeme zasílat relevantní nabídky a novinky o našich produktech a službách různými způsoby, včetně e-mailu. Můžeme vám také zasílat informace o produktech a službách třetích stran, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. Učiníme tak pouze v případě, že jste předem udělili svůj svobodný souhlas se zasíláním takových marketingových informací.

Při rezervaci nebo registraci budete dotázáni, zda si přejete dostávat marketingové informace, a zvolíte si způsob kontaktu. Své online marketingové preference můžete kdykoli změnit tak, že nás kontaktujete e-mailem na adrese osobniudaje@tuiczechia.cz nebo použijete odkaz "odhlásit se", který je součástí našich marketingových zpráv. Volba je samozřejmě na vás, ale pokud se rozhodnete, že od nás nechcete dostávat marketingové informace, zabráníte tím tomu, abyste dostávali skvělé nabídky nebo propagační akce, které by vás mohly zajímat.

Stále od nás můžete dostávat informace týkající se vámi zakoupených služeb. Například potvrzení provedených rezervací a poskytování důležitých informací o používání námi zakoupených produktů nebo služeb.

Průzkum trhu

Chtěli bychom, abyste nám svou zpětnou vazbou pomohli zlepšit naše produkty a služby, a proto vás můžeme kontaktovat, pokud budeme provádět průzkum trhu. Vždy se můžete rozhodnout, zda se našeho průzkumu trhu zúčastníte nebo zda v něm budete pokračovat.

Sdílení osobních údajů s dodavateli a obchodními partnery

Za účelem poskytnutí požadovaných produktů nebo služeb můžeme sdílet osobní údaje s našimi dodavateli odpovědnými za zajištění cesty, včetně leteckých společností, hotelů a dopravních společností.

Spolupracujeme také s pečlivě vybranými dodavateli, kteří pro nás vykonávají určité funkce. Jedná se například o společnosti, které nám poskytují podporu v oblasti IT služeb, ukládání a propojování dat, marketingu, průzkumu trhu, zpracování plateb a poskytování produktů a služeb.

Může být nezbytné sdílet osobní údaje za účelem určení, výkonu nebo obhajoby našich práv, včetně sdílení osobních údajů s jinými subjekty za účelem prevence podvodů a snížení úvěrového rizika.

Pokud sdílíme osobní údaje s jinými organizacemi, můžeme po nich požadovat, aby je uchovávaly v bezpečí a zakázaly jejich použití pro vlastní marketingové účely.

Předáváme pouze minimální množství osobních údajů, které našim dodavatelům a obchodním partnerům umožňuje poskytovat služby vám i nám.

Sdílení údajů s regulačními orgány

Abyste mohli cestovat, můžete být požádáni (podle požadavků státních orgánů v místě odletu/odjezdu a/nebo v cílovém místě) o poskytnutí a zpracování vašich osobních údajů pro účely imigrace, hraniční kontroly, bezpečnosti a boje proti terorismu nebo pro jakékoli jiné účely, které tyto orgány považují za vhodné.

Některé země umožňují vstup pod podmínkou, že předem poskytnete své osobní údaje (např. v rámci dohod Caricom API Data a amerického programu "Secure Flight Data"). Tyto požadavky se mohou lišit v závislosti na destinaci a doporučujeme vám, abyste si je ověřili. I když takové předání údajů není nutné, můžeme vám v případě potřeby poskytnout podporu.

Nezbytné minimální množství osobních údajů můžeme sdílet s jinými orgány veřejné moci, pokud nám to ukládá zákon nebo nám to zákon umožňuje.

Sdílení osobních údajů s dodavateli v rámci Skupiny TUI

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny služby nabízené Skupinou TUI, ale nevztahuje se na služby, pro které bylo vydáno samostatné oznámení o ochraně osobních údajů. Nezbytné minimální množství osobních údajů můžeme sdílet s ostatními společnostmi Skupiny TUI, například za účelem poskytování požadovaných produktů a služeb; za účelem správy a zlepšování našich produktů, služeb a každodenního provozu; za účelem personalizace zkušeností; případně za účelem kontaktu a interakce se zákazníky; pokud je to povoleno a vhodné, za účelem marketingu nebo průzkumu trhu.

Například za účelem poskytování požadovaných produktů a služeb; za účelem správy a zlepšování našich produktů, služeb a každodenního provozu; za účelem personalizace zkušeností; případně za účelem kontaktu a interakce se zákazníky; pokud je to povoleno a vhodné, za účelem marketingu nebo průzkumu trhu.

Ochrana osobních údajů

Víme, jak důležité je zajistit ochranu a správu vašich osobních údajů. Používáme vhodná bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů před náhodnou ztrátou a neoprávněným přístupem, použitím, změnou a zveřejněním.

Bezpečnost dat závisí také na vás. Pokud od nás například obdržíte heslo nebo si zvolíte heslo pro přístup k určitým službám, jste zodpovědní za zachování důvěrnosti tohoto hesla.

Osobní údaje získané od vás mohou být přenášeny a ukládány mimo Evropský hospodářský prostor ("EHP"). Mohou je také zpracovávat organizace mimo EHP, které pracují pro nás nebo pro některého z našich dodavatelů. Zavedli jsme vhodná ochranná opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje jsou dostatečně chráněny a je s nimi nakládáno v souladu s tímto Oznámením. Tato ochranná opatření zahrnují mimo jiné příslušné smluvní doložky, jako jsou standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí a vhodná bezpečnostní opatření.

Archivace údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů a/nebo pro splnění zákonných a regulačních požadavků. Po uplynutí této doby vaše osobní údaje bezpečně vymažeme. Jestliže jsou po uplynutí této doby údaje potřebné pro oprávněné analytické, historické nebo jiné účely, podnikneme příslušné kroky k jejich anonymizaci.

Informace o souborech cookie a podobných technologiích

Soubory cookie jsou malé datové soubory, jejichž prostřednictvím webové stránky shromažďují a ukládají řadu údajů ze stolních počítačů, notebooků nebo mobilních zařízení. Soubory cookie nám umožňují poskytovat důležité funkce a funkční možnosti na našich webových stránkách a v našich mobilních aplikacích a používáme je ke zlepšení zákaznické zkušenosti. Přečtěte si prosím naše samostatné Informace o "souborech cookie". Zásady používání souborů cookie

Odkazy na jiné stránky

Naše webové stránky a mobilní aplikace mohou obsahovat odkazy na webové stránky provozované jinými organizacemi, které mají stanoveny vlastní zásady ochrany osobních údajů. Před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů na webových stránkách jiné organizace si prosím přečtěte podmínky a oznámení o ochraně osobních údajů, protože nepřebíráme žádnou odpovědnost za fungování webových stránek jiných organizací.

Funkce sociálních sítí

Naše webové stránky a mobilní aplikace mohou obsahovat funkce sociálních médií, jako jsou Facebook, Twitter, Google+ a Pinterest, které mají definované vlastní zásady ochrany osobních údajů.

media_spolecznosciowe

Před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů na webových stránkách jiné organizace si prosím přečtěte podmínky a oznámení o ochraně osobních údajů, protože za tyto funkce neneseme žádnou odpovědnost.

Žádosti o přístup a aktualizace osobních údajů; stížnosti

Máte právo požádat o kopii svých osobních údajů, které máme k dispozici. Prostřednictvím e-mailu osobniudaje@tuiczechia.cz nebo písemně nás můžete požádat o kopii dalších osobních údajů, které se vás týkají a které máme k dispozici.

Musíte poskytnout veškeré informace, které nám umožní identifikovat a vyhledat vaše osobní údaje. Pokud to bude možné, bude přístup k údajům poskytován bezplatně, s výjimkou žádosti o další kopie údajů, kdy si můžeme účtovat přiměřený poplatek za vzniklé administrativní náklady.

Chceme se ujistit, že osobní údaje, které o vás uchováváme, jsou přesné a aktuální. Pokud jsou některé z informací, které máme k dispozici, nesprávné, dejte nám prosím vědět.

Můžete také požádat o opravu nebo výmaz svých osobních údajů, vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, a pokud je to technicky proveditelné, požádat o předání poskytnutých osobních údajů jiné organizaci.

DVaše údaje aktualizujeme nebo vymažeme, pokud nemáme povinnost je uchovávat pro obchodní účely nebo pro účely dodržování právních předpisů.

Můžete nás také kontaktovat, pokud máte obavy ohledně způsobu shromažďování, ukládání nebo používání vašich osobních údajů. Snažíme se stížnosti vyřizovat s konečnou platností, ale pokud nejste spokojeni s naší odpovědí, můžete podat stížnost místnímu dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů.

Upozorňujeme, že před vyřízením žádosti nebo stížnosti můžeme požadovat ověření vaší totožnosti. Můžeme vás také požádat o poskytnutí dalších informací, abychom se ujistili, že máte příslušné oprávnění podat žádost nebo stížnost jménem jiné osoby.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje budeme shromažďovat a používat za předpokladu, že je splněna jedna nebo více z následujících podmínek:

• Máme váš souhlas;

Příklad: Účet zákazníka

Při registraci zákaznického účtu nám dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů

• To je nezbytné k uzavření smlouvy s námi nebo k provedení požadovaných předsmluvních úkonů;

Příklad: Dodání a plnění objednaných produktů a služeb

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely správy vašeho účtu nebo rezervací, poskytování přístupu k produktům a službám, které si přejete zakoupit, a poskytování podpory v souvislosti s jakýmikoli službami a případným vrácením peněz.

• Je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti;

Příklad: Sdílení osobních údajů s regulačními/státními orgány

Abyste mohli cestovat, můžete být požádáni (podle požadavků státních orgánů v místě odletu/odjezdu a/nebo v cílovém místě) o poskytnutí a zpracování vašich osobních údajů pro účely imigrace, hraniční kontroly, bezpečnosti a boje proti terorismu nebo pro jakékoli jiné účely, které tyto orgány považují za vhodné.

• Je to nezbytné pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiných osob;

Příklad: Mimořádná / nouzová situace

Vaše pojišťovna, její zástupci a zdravotnický personál si s námi mohou vyměňovat příslušné osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů v situacích, kdy jedna strana musí jednat jménem nebo v zájmu jiných klientů nebo v mimořádných situacích.

• Je to ve veřejném zájmu nebo k tomu máme oprávnění; nebo

Příklad: Bezpečnostní operace

Osobní údaje můžeme použít k reakci a řízení bezpečnostních zásahů, nehod nebo jiných podobných událostí, včetně zdravotních a pojišťovacích účelů.

• Je to v našem oprávněném zájmu nebo v zájmu třetích stran, ale nepřevažuje to nad vašimi zájmy nebo právy.

Příklad: Za účelem personalizace zákaznické zkušenosti

Můžeme používat osobní údaje, abychom se dozvěděli více o vašich zájmech a mohli identifikovat další produkty, služby a informace, které by vás mohly nejvíce zajímat. Toto nám umožňuje přizpůsobit naše zprávy tak, aby pro vás byly relevantnější a zajímavější.

Pokud potřebujeme zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů, například zdravotní údaje ze zdravotních důvodů, budeme tak činit pouze v případě, že je splněna jedna nebo více dodatečných podmínek. Například máme váš výslovný souhlas; je to nezbytné pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné osoby a zákazník není fyzicky nebo právně schopen dát souhlas; je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; je to nezbytné z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Změny tohoto oznámení

Toto Oznamení nahrazuje všechny předchozí verze. Obsah tohoto Oznámení můžeme kdykoli změnit, proto pravidelně kontrolujte naše webové stránky, zda nejsou aktualizovány. Pokud jsou změny významné, poskytneme na našich webových stránkách výrazné oznámení, včetně elektronického oznámení o změnách Oznámení o ochraně osobních údajů, pokud to budeme považovat za vhodné.

Poslední aktualizace: květen 2018

Klíčové výrazy

Správce údajů: Správce údajů určuje účel a způsob použití osobních údajů.

Evropský hospodářský prostor (EHP): členské státy EU a Norsko, Island a Lichtenštejnsko.

Online reklamy: Reklamní sdělení, která lze zobrazit online.

Zvláštní kategorie osobních údajů: Jedná se o kategorie osobních údajů, které odhalují rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje jednoznačně identifikující jednotlivce, údaje týkající se zdraví a údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace jednotlivce.

Caricom API Data: Některé nebo všechny země CARICOM mají se Spojenými státy dohody, podle nichž jsou osobní údaje požadované a stanovené pro země CARICOM pro účely bezpečnosti hranic předem poskytovány Ministerstvu vnitřní bezpečnosti USA ke zpracování jménem těchto zemí CARICOM. Další informace naleznete na webových stránkách Caricom.

Americký program Secure Flight Data: Americký Úřad pro bezpečnost v dopravě (TSA) vyžaduje při kontrole na seznamu sledovaných osob jméno, datum narození a pohlaví. Můžete také uvést své číslo Redress Number, pokud existuje. Neposkytnutí údajů může mít za následek odmítnutí přepravy nebo nástupu. TSA může poskytnuté informace sdílet s donucovacími nebo zpravodajskými orgány nebo jinými orgány v rámci systému sdílení veřejných informací. Více informací na webových stránkách TSA