Osobní údaje

Ve společnostech TUI Poland Sp. z o.o. a TUI Poland Dystrybucja Sp. z o.o. byl jmenován správce pro ochranu osobních údajů (GDPR) - Kamila Mazur-Chudek.

Ve všech záležitostech týkajících se zpracování vašich osobních údajů společností TUI, včetně uplatnění vašich práv, se obracejte na výše uvedeného správce pro ochranu osobních údajů.

Na správce pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit písemně na adresu:

Správce pro ochranu osobních údajů
TUI Poland Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22a
02-675 Warszawa
A prostřednictvím e-mailové adresy: osobniudaje@tui.cz

Informace o správě osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů GDPR

Zásady používání souborů cookie