Cestovní pojištění Allianz

Pojištění

TUI EXTRA SUMMER EUROPE

  • Neomezené léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace
  • 100% pojištění storna cesty: maximální limit pojištění storna na osobu 70 000 Kč
  • Balíček pojištění dále zahrnuje: úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel, asistenční služby, pojištění letních rekreačních sportů atd.

TUI EXTRA SUMMER WORLD

  • Neomezené léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace
  • 100% pojištění storna cesty: maximální limit pojištění storna na osobu 100 000 Kč
  • Balíček pojištění dále zahrnuje: úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel, asistenční služby, pojištění letních rekreačních sportů atd.

SAMOSTANÉ POJIŠTĚNÍ STORNA ZÁJEZDU

  • 100% krytí pojištění storna cesty, max. limit 300 000 Kč na pojistnou smlouvu
  • Zahrnuje krytí nákladů z důvodů zrušení a zkrácení cesty definovaných v pojistných podmínkách

Přehled možností pojištění

TUI EXTRA SUMMER EUROPE

TUI EXTRA SUMMER WORLD

SAMOSTANÉ POJIŠTĚNÍ STORNA ZÁJEZDU

Storno poplatky,
100% krytí storna zájezdu

maximální limit pojištění storna na osobu
70 000 Kč

maximální limit pojištění storna na osobu
100 000 Kč

Pojištění storna cesty - zrušení a vrácení 100% zaplacených prostředků. Podrobné podmínky naleznete zde.

Doprava do ČR v případě předčasného návratu

Tak Tak

Náklady na nevyužitou dovolenou

1 500 Kč/den,
max.5 dnů

2 500 Kč/den,
max.5 dnů

Léčebné výlohy v zahraničí

bez omezení

bez omezení

Ambulantní lékařské ošetření

bez omezení

bez omezení

Léky a další zdravotnický materiál

bez omezení

bez omezení

Hospitalizace včetně dopravy do nemocnice

bez omezení

bez omezení

Zásah záchranných sborů

bez omezení

bez omezení

Převoz pojištěného do ČR (repatriace)

bez omezení

bez omezení

Pojištění léčebných výloh souvisejících s riziky terorismu (včetně repatriace)

Tak Tak

Assistance

Tak Tak

Zásah záchranných sborů – pátrání a záchrana

Tak Tak

Zdravotní asistence - lékař na telefonu

bez omezení

bez omezení

Výlohy za zničené nebo ztracené osobní a cestovní doklady

Tak Tak

Výlohy za ubytování/dopravu opatrovníka (osoba blízká, spolucestující)

Tak Tak

Zavazadla

Tak Tak

Pojištění zavazadel

30 000 Kč

50 000 Kč

Zpoždění zavazadel (začíná po 7 hod. zpoždění zavazadla)

max. do výše
limitu 5 000 Kč

max. do výše
limitu 5 000 Kč

Následky úrazu

Tak Tak

Odpovědnost

Tak Tak

Za škody a jiné újmy na zdraví, na věci

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

Sporty

Tak Tak

Základní letní rekreační sporty

Tak Tak

Rizikové sporty

Nie Nie

Kolik to bude stát (na osobu)?

TUI EXTRA SUMMER

Délka pobytu

Pojištění pro

Evropa

Svět

1--8

Dospělí od 18 do 64 let

1 420 Kč

2 545 Kč

9--15

2 270 Kč

4 070 Kč

16--22

3 215 Kč

5 765 Kč

23--29

5 295 Kč

9 495 Kč

1--8

Děti od 0 do 17 let

925 Kč

1 655 Kč

9--15

1 475 Kč

2 645 Kč

16--22

2 090 Kč

3 750 Kč

23--29

3 440 Kč

6 170 Kč

1--8

Senioři od 65 let

2 050 Kč

3 665 Kč

9--15

3 275 Kč

5 860 Kč

16--22

4 640 Kč

8 300 Kč

23--29

7 640 Kč

13 670 Kč

Pojištění TUI Extra Summer a pojištění storno poplatků

Všechny situace, které pojištění zahrnuje, najdete v pojistných podmínkách. Podrobné podmínky naleznete zde.

  • Pojištění storno poplatků může být sjednáno do 30 kalendářních dnů před plánovaným odjezdem
  • Je-li však zájezd zakoupen méně než 30 kalendářních dnů před plánovaným datem odjezdu, musí být pojištění storno poplatků sjednáno a platba za pojištění provedena do jednoho pracovního dne ode dne zakoupení zájezdu.

V případě dokoupení cestovního pojištění k již zarezervovanému zájezdu využijte jednu z níže uvedených možností

TELEFONICKÉ REZERVAČNÍ CENTRUM
277 270 059
Celková cena spojení je stanovena podle tarify operátora

Naši konzultanti jsou k dispozici v následujících dnech:
Pondělí - pátek: 09:00 - 17:00

V případě škodní události prosíme o kontakt

Email:TUI@allianz.com
Tel.: +420 283 002 750

Pojistne_podminky_cestovniho_pojisteni_12_2023
IPID_cestovní pojištění_ALLIANZ TRAVEL_TUI
Rozsah pojištění TUI EXTRA SUMMER EUROPE
Rozsah pojištění TUI EXTRA SUMMER WORLDWIDE