Cestovní pojištění Allianz

Pojištění

TUI BASIC EUROPE

 • Neomezené léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace
 • Balíček pojištění dále zahrnuje: úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel, asistenční služby, pojištění letních rekreačních sportů atd.

TUI EXTRA SUMMER EUROPE

 • Neomezené léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace
 • 100% pojištění storna cesty: maximální limit pojištění storna na osobu 70 000 Kč
 • Balíček pojištění dále zahrnuje: úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel, asistenční služby, pojištění letních rekreačních sportů atd.

SAMOSTANÉ POJIŠTĚNÍ STORNA ZÁJEZDU

 • 100% krytí pojištění storna cesty, max. limit 300 000 Kč na pojistnou smlouvu
 • Zahrnuje krytí nákladů z důvodů zrušení a zkrácení cesty definovaných v pojistných podmínkách

TUI BASIC WORLD

 • Neomezené léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace
 • Balíček pojištění dále zahrnuje: úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel, asistenční služby, pojištění letních rekreačních sportů atd.

TUI EXTRA SUMMER WORLD

 • Neomezené léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace
 • 100% pojištění storna cesty: maximální limit pojištění storna na osobu 100 000 Kč
 • Balíček pojištění dále zahrnuje: úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel, asistenční služby, pojištění letních rekreačních sportů atd.

Přehled možností pojištění

TUI BASIC EUROPE

TUI EXTRA SUMMER EUROPE

TUI BASIC WORLD

TUI EXTRA SUMMER WORLD

SAMOSTANÉ POJIŠTĚNÍ STORNA ZÁJEZDU

Storno poplatky,
100% krytí storna zájezdu

Nie

maximální limit pojištění storna na osobu
70 000 Kč

Nie

maximální limit pojištění storna na osobu
100 000 Kč

Pojištění storna cesty - zrušení a vrácení 100% zaplacených prostředků. Podrobné podmínky naleznete zde.

Doprava do ČR v případě předčasného návratu

Nie Tak Nie Tak

Náklady na nevyužitou dovolenou

Nie

1 500 Kč/den,
max.5 dnů

Nie

2 500 Kč/den,
max.5 dnů

Léčebné výlohy v zahraničí

bez omezení

bez omezení

bez omezení

bez omezení

Ambulantní lékařské ošetření

bez omezení

bez omezení

bez omezení

bez omezení

Léky a další zdravotnický materiál

bez omezení

bez omezení

bez omezení

bez omezení

Hospitalizace včetně dopravy do nemocnice

bez omezení

bez omezení

bez omezení

bez omezení

Zásah záchranných sborů

bez omezení

bez omezení

bez omezení

bez omezení

Převoz pojištěného do ČR (repatriace)

bez omezení

bez omezení

bez omezení

bez omezení

Pojištění léčebných výloh souvisejících s riziky terorismu (včetně repatriace)

Tak Tak Tak Tak

Assistance

Tak Tak Tak Tak

Zásah záchranných sborů – pátrání a záchrana

Tak Tak Tak Tak

Zdravotní asistence - lékař na telefonu

Tak

bez omezení

Tak

bez omezení

Výlohy za zničené nebo ztracené osobní a cestovní doklady

Tak Tak Tak Tak

Výlohy za ubytování/dopravu opatrovníka (osoba blízká, spolucestující)

Tak Tak Tak Tak

Zavazadla

Tak Tak Tak Tak

Pojištění zavazadel

30 000 Kč

30 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

Zpoždění zavazadel (začíná po 7 hod. zpoždění zavazadla)

max. do výše
limitu 5 000 Kč

max. do výše
limitu 5 000 Kč

max. do výše
limitu 5 000 Kč

max. do výše
limitu 5 000 Kč

Následky úrazu

Tak Tak Tak Tak

Odpovědnost

Tak Tak Tak Tak

Za škody a jiné újmy na zdraví, na věci

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

Sporty

Tak Tak Tak Tak

Základní letní rekreační sporty

Tak Tak Tak Tak

Rizikové sporty

Nie Nie Nie Nie

Kolik to bude stát (na osobu)?

TUI EXTRA SUMMER

Délka pobytu

Pojištění pro

Evropa

Svět

1--8

Dospělí od 18 let

1 510 Kč

2 710 Kč

9--15

2 415 Kč

4 330 Kč

16--22

3 425 Kč

6 140 Kč

23--29

5 640 Kč

10 110 Kč

1--8

Děti od 0 do 17 let

920 Kč

1 650 Kč

9--15

1 475 Kč

2 645 Kč

16--22

2 090 Kč

3 745 Kč

23--29

3 440 Kč

6 170 Kč

TUI BASIC

Délka pobytu

Pojištění pro

Evropa

Svět

1--8

Dospělí od 18 let

720 Kč

1 285 Kč

9--15

1 155 Kč

2 055 Kč

16--22

1 635 Kč

2 910 Kč

23--29

2695 Kč

4 795 Kč

1--8

Děti od 0 do 17 let

410 Kč

725 Kč

9--15

655 Kč

1 165 Kč

16--22

925 Kč

1 650 Kč

23--29

1 525 Kč

2 715 Kč

Pojištění TUI Extra Summer a pojištění storno poplatků

Všechny situace, které pojištění zahrnuje, najdete v pojistných podmínkách. Podrobné podmínky naleznete zde.

 • Pojištění storno poplatků může být sjednáno do 30 kalendářních dnů před plánovaným odjezdem
 • Je-li však zájezd zakoupen méně než 30 kalendářních dnů před plánovaným datem odjezdu, musí být pojištění storno poplatků sjednáno a platba za pojištění provedena do jednoho pracovního dne ode dne zakoupení zájezdu.

V případě dokoupení cestovního pojištění k již zarezervovanému zájezdu využijte jednu z níže uvedených možností

TELEFONICKÉ REZERVAČNÍ CENTRUM
277 270 059
Celková cena spojení je stanovena podle tarify operátora

Naši konzultanti jsou k dispozici v následujících dnech:
Pondělí - pátek: 09:00 - 17:00

V případě škodní události prosíme o kontakt

Email:TUI@allianz.com
Tel.: +420 283 002 750

Pojistne_podminky_cestovniho_pojisteni
IPID_cestovní pojištění_ALLIANZ TRAVEL_TUI
Rozsah pojištění TUI EXTRA SUMMER EUROPE
Rozsah pojištění TUI EXTRA SUMMER WORLD
Rozsah pojištění TUI BASIC EUROPE
Rozsah pojištění TUI BASIC WORLD