Cestující se zdravotním postižením

Podívejte se na nabídku pro osoby se zdravotním postižením u cestovních kanceláří TUI

Správná volba pro osobu se zdravotním postižením je zárukou plně úspěšné dovolené. Správné zajištění cesty před odjezdem pomůže předejít nepříjemným překvapením v místě dovolené a umožní vám užít si dovolenou naplno.

Rezervace hotelu

Hotel, do kterého cestuje osoba s pohybovým postižením, musí být uzpůsoben tak, aby se v něm mohla volně pohybovat.
Stále více hotelů má zařízení přizpůsobené pro osoby se zdravotním postižením. Včasná rezervace takového hotelu zaručí přidělení vhodného pokoje s potřebným vybavením.
Nabízíme hotely, které mají speciální vybavení, jako jsou upravené pokoje, rampy, výtahy, široké dveře, nízké skříňky, větší koupelny se sprchami atd. TUI se společně s hoteliéry snaží zohlednit zvláštní přání zákazníků týkající se hotelu a jeho vybavení.

Letecká doprava

Osoby s trvale nebo dočasně omezenou pohyblivostí, zrakovým nebo sluchovým postižením nebo jakoukoli jinou formou zdravotního postižení mají nárok na zvláštní pomoc v prostorách letiště a během letecké dopravy. Letiště a letecké společnosti jsou povinny poskytovat osobám se zdravotním postižením bezplatnou pomoc a přiměřené úpravy, jak stanoví právní předpisy EU (nařízení ES č. 1107 ze dne 5. července 2006). V závislosti na potřebách cestujících služba poskytuje asistenci od místa vstupu přes odbavení a kontrolní procedury až po usazení do letadla.

Lidé se zdravotním postižením se mohou spolehnout na:

 • asistence pověřené osoby při odbavení, bezpečnostní kontrole a nástupu do letadla;
 • přednost při odbavení a bezpečnostní kontrole;
 • pomoc v odletových halách (poskytování přesných informací o hlášeních o odletu, zpožděních, číslech východů atd.);
 • bezplatná přeprava vozíčkářů.

   Stejná pomoc je nabízena i po příletu na cílové letiště.

   O asistenci pro osobu se zdravotním postižením je možné požádat v kterémkoli přístavu. Chcete-li požádat o asistenci na letišti, obraťte se na místo, kde jste si zakoupili cestu.

   Oznámení o osobě se zdravotním postižením nejpozději 48 hodin před plánovaným odjezdem pomůže zajistit, že služba bude poskytnuta v požadovaném čase. Oznámení potřeby asistence přímo na letišti však může mít za následek delší čekání na asistenci. Postup při poskytování asistence je popsán na internetových stránkách příslušného letiště.

   Přesné informace získáte na letištích:

   Letiště Praha

   Podrobné informace poskytují také letecké společnosti:

   AFR – Air France
   CFG – Condor
   DLH – Lufthansa
   ENT – Enter Air
   EW – Eurowings
   TWI - Tailwind Airlines
   KLM - Royal Dutch Airlines
   LOT – PLL LOT
   SWR – SWISS
   QTR - Qatar Airways

   REZERVACE MÍST

   Ne vždy je možné rezervovat konkrétní místo v letadle, proto vás prosíme o pochopení. Z bezpečnostních důvodů letecká společnost nepřijímá místa pro osoby se zdravotním postižením v prvních řadách a u nouzových východů.

   TRANSFER DO HOTELU

   Osoby se sníženou pohyblivostí na invalidním vozíku nemohou být přepravovány autobusem, který z technických a bezpečnostních důvodů nemůže být určen pro jejich přepravu. Pro rezervaci speciální přepravy se obraťte na prodejní místo, kde byla rezervace provedena. Společnost TUI Poland Sp. z o.o. zároveň v souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení č. 181/2011 upozorňuje, že osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, které používají invalidní vozík, si mohou podle své volby zajistit takovou přepravu samy na vlastní náklady nebo si nechat takovou přepravu zajistit společností TUI Poland Sp. z o.o. (pokud je to možné) za příplatek. Společnost TUI Poland Sp. z o.o. se zavazuje informovat o nákladech na zajištění dopravy pro osobu s pohybovým postižením na invalidním vozíku před uzavřením smlouvy, pokud je při uzavírání smlouvy uvedeno, že účastník je osobou s pohybovým postižením na invalidním vozíku.